Pentueemme

 

Pentueemme sivuilta löydät tarkemmin aiemmat Leijonaharjojen pentueet. Kaikki kasvattimme ovat nähtävissä myös Kennelliiton KoiratNet-jalostustietojärjestelmässä (Leijonaharjan). Kasvatustyömme on harrastusmaista ja toimimme ns. kotikenneleinä. Pentuja meillä on harvakseltaan Oulussa ja Pornaisissa. Kennelissämme kasvatetaan ainoastaan chow chow-rotua. Meillä on tavoitteena kasvattaa rotumääritelmän mukaisia, terveitä, hyväluonteisia ja käyttötarkoitukseen sopivia koiria. Tavoitteena meillä on myös, että kaikille kasvateille tehdään viralliset terveystutkimukset. Pennut myydään aina lemmikeiksi eli perheenjäseniksi. Haluamme olla mielellään yhteydessä aktiivisesti pentujen omistajien kanssa. Pentusuunnitelmia voi tiedustella e-maililla tai puhelimitse.

 

Suunniteltujen pentueiden yhdistelmien tulee aina täyttää PEVISA-vaatimukset ja kiinnitämme huomiota jalostusindekseihin. Suunniteltujen yhdistelmien on myös täytettävä rotujärjestön jalostusohjeistuksen minimivaatimukset. Yhdistelmissä pyritään tinkimäään mahdollisimman vähän rodun terveydestä, kuitenkaan rotumääritelmää unohtamatta, kuten mm. luonnetta ja rodun ulkomuotoa. Tarkemmin rodun jalostukseen ja rotujärjestön suosituksiin voi perehtyä rotujärjestön sivuilta.

 

PEVISA-ohjelma eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma 1.1.2017 alkaen:

  • Pentujen rekisteröinnin ehtona on, että molemmilla vanhemmilla on astutushetkellä virallinen lonkka-, kyynärnivelkuvaus- ja silmälausunto.
  • Koiran on kuvaushetkellä oltava vähintään 12 kk:n ikäinen.
  • Pentujen rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste D.
  • Kyynärnielkuvauslausunnon raja-arvo on 2.
  • Silmälausunto on voimassa 1 vuoden, jos koira lausuntoa annettaessa on alle vuoden ikäinen. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 36kk vanhempi.
  • Uroksella saa olla enintään 50 jälkeläistä.
 

Kenneltilamme ovat Kennelliiton kennelneuvojan tarkastamat ja hyväksytyt (2015, 2017). Olemme käyneet kasvattajan peruskurssin ja Piretta myös kasvattajan jatkokurssin. Olemme allekirjoittaneet Kennelliiton kasvattajasitoumuksen. Osallistumme aktiivisesti erilaisiin seminaareihin ja koulutuksiin. Olemme jäsenenä Suomen Kennelliitossa (SKL), Suomen Koiran Kasvattajat RY:ssä (SuKoKa) ja Chow Chow-rotujärjestössä. Kuulumme myös useampaan eri kasvattajakerhoon.